سنایی نمایندۀ دورۀ گذرا

میراث مکتوب - سنایی در دوره‌ای زندگی می‌کند که شرق ایران به لحاظ فرهنگی در حال انتقال از یک پارادایم به پارادیم دیگر است.

در پاردایم نخست، مولفه‌هایی نظیر خردگرایی، دنیاگرایی، ایرانی‌گرایی، اصالت و اولویت دارد و در پارادایم دوم این مولفه‌ها به حاشیه‌ می‌روند و عناصر دیگری جایگزین می‌شوند. سنایی شاعری است که بهتر از هر شاعر دیگری توانسته ویژگی‌های دوره‌ی گذار را در شعرش تبدیل به کدهای زبانی کند. بخشی از شاکله‌های معنایی پیچیده و تضادها و تناقض‌های موجود در آثار او معلول همین زیستن فکری در دوره‌ی انتقال پارادایمی است

دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی در روز چهارشنبه سوم آبان ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی و تحلیل «سنایی نماینده‌ی دوره‌ی گذار» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر سیدمهدی زرقانی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و سنایی‌پژوه) در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است
.