نشست علمی_تخصصی ««نسخه‌های قرآنی ازکهن‌ترین سده‌های اسلامی درموزه‌ ملی ایران وکتابخانه و موزه ملی ملک»

میراث مکتوب - نشست علمی_تخصصی با عنوان ««نسخه‌های قرآنی ازکهن‌ترین سده‌های اسلامی درموزه‌ ملی ایران وکتابخانه و موزه ملی ملک» با سخنرانی دکتر مرتضی کریمی نیا و به مناسبت هشتاد سالگی موزه ایران باستان و کتابخانه و موزه ملک در موزه ملی ایران برگزار می شود.

این نشست روز چهارشنبه 3 آبان از ساعت 10 در خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان ۳۰ تیر، خیابان پروفسور رولن، تالار سخنرانی موزه ایران باستان برگزار می شود.