رونماییِ کتاب «هشتاد خاطر تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک»

هشتادمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک در ششم آبان 1396، با چهار رویداد در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران همراه خواهد بود: گشایش تالار «هنر و زندگی» شامل آثار و اشیای تزیینی و اسباب زندگی در تاریخ و فرهنگ ایرانی- اسلامی، گشایش نمایشگاه تک اثر «مصحف شریف علاء» و گشایش نمایشگاه «گزیده اسناد حاج حسین آقا ملک» به همراه رونمایی کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک». همچنین در این مراسم از هشت فرهنگ‌دوست که با حاج حسین‌آقا ملک هم‌نشینی داشته یا در زمان زندگی وی از گنجینه وقفی وی بهره گرفته‌اند، تقدیر خواهد شد.

حاج حسین‌آقا ملک، بازرگان، زمین‌دار و فرهنگ‌دوست بزرگ تاریخ معاصر ایران، گنجینه کتابخانه و موزه خود را پس از بنیان‌گذاری در مشهد در واپسین دهه‌های سده سیزدهم خورشیدی و جابه‌جایی آن پس از چندی به تهران، آن را در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرد. این رویداد، با گشایش موزه ایران باستان (موزه ملی ایران) در همان سال هم‌زمان شد و اکنون متولیان این دو نهاد فرهنگی در آستانه نهمین دهۀ حیات این دو گنجینه بر آن شده‌اند تا آیین هشتاد سالگی این دو مجموعه را برگزار کنند.

 این مراسم، از ساعت 15 تا ساعت 17، در ساختمان این گنجینه به نشانی میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد، برگزار خواهد شد.