طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی

مرکز اسناد فرهنگی آسیا نشستی با عنوان «طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی  (سویه ای کاربردی در مسیر خردمندانه زیستن)» را با سخنرانی دکتر عبدالمهدی مستکین (مدیر بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو) برگزار می کند.

زمان: یکشنبه 7 آبان از ساعت 10 الی 12

محل برگزاری: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت