«مصحف ابراهیم: منتخب سوره‌های قرآن کریم به خط ابراهیم‌سلطان»

میرزاابوالقاسمی، محمدصادق. «مصحف ابراهیم: منتخب سوره‌های قرآن کریم به خط ابراهیم‌سلطان»، شیراز: دانشنامه فارس، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، و سازمان میراث فرهنگی فارس، 100 صفحه، 1396.

کتاب «مصحف ابراهیم: منتخب سوره‌های قرآن کریم به خط ابراهیم‌سلطان» تألیف دکتر محمدصادق میرزاابوالقاسمی، عضو عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، منتشر شد.

این کتاب، که انتشار آن با ششصدمین سالگرد وفات ابراهیم‌سلطان مصادف شده است، به بررسی یکی از نوادر و نفایس خطی قرآن کریم در دورۀ تیموری می‌پردازد. این نسخه شامل 18 سوره کوچک از کلام‌الله است که در 830 هجری قمری به قلم ابراهیم‌سلطان در شیراز کتابت شده است و اکنون در موزه پارس نگهداری می‌شود.

این مصحف جزو آخرین آثار مهم خوشنویسی ابراهیم‌سلطان محسوب می‌شود و از نظر ویژگی‌های کتاب‌آرایی بسیار شایان توجه است. با این‌همه، در سیاهه آثار کارگاه هنری ابراهیم‌سلطان ناشناخته مانده و پیش از این مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار نگرفته بود. بر این اساس، در کتاب مصحف ابراهیم به سرگذشت تاریخی و ویژگی‌های نسخه‌شناختی این قرآن  پرداخته شده است، و سبک و سیاق ابراهیم‌سلطان در کتابت مصاحف بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است.