نخستین شمارۀ مجلۀ مطالعات آسیای صغیر

میراث مکتوب - نخستین شمارۀ مجلۀ مطالعات آسیای صغیر، از مجوعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد. این ویژه‌نامه با هدف تعامل با اندیشمندان ترک‌زبان و ایجاد همکاری فرهنگی و علمی میان پژوهشگران و استادان دو کشور ایران و ترکیه آغاز به کار کرده است.

عنوان مقالات اولین شمارۀ مجلۀ مطالعات آسیای صغیر عبارت است از: «مقدمه بر تصحیح جدید مثنوی»، محمدعلی موحد؛ «حاجی بکتاش، از افسانه تا حقیقت»، حسن انوری؛ افسانه‌ها و حکایات مشترک آذربایجان و آناطولی»، محمدتقی امامی خویی؛ «آیین فتوت، جوانمردی و اخیّت در ایران و آسیای صغیر»، مهری باقری؛ «نگاهی به چند سفینه و جُنگ ادبی پدیدآمده در آناطولی، تا پایان سدۀ نهم هجری»، جواد بشری ـ محمد افشین‌وفایی؛ «تذکره‌نویسی در قلمرو عثمانی (با تکیه بر تذکرۀ شاعران) »، فریبا شکوهی؛ «میراث مشترک فرهنگی آق‌قویونلو و عثمانی: ادریس بدلیسی و آثارش»، هدی سیّدحسین‌زاده؛ «دفاتر مهمّۀ عثمانی و اهمیت آن‌ها در شناخت تاریخ ایران»، حجت فخری؛ «جریان‌های مذهبی و تثبیت اسلام در آناطولی پیش از عثمانی»، مهدی عبادی؛ «بشارت و رستگاری: قتل فضل‌الله استرآبادی و نخستین چالش‌های حروفیان آناطولی و ایران»، محمد کریمی زنجانی‌اصل.

«سخن دبیر» ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر به قلم دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و مدیرگروه مطالعات آسیای صغیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دسترسی به محتوای این شماره از ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر به این نشانی‌ها مراجعه کنند:

http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx