بررسی های تاريخی ديگر در حوزه اسلام و تشيع (نود مقاله و يادداشت)

میراث مکتوب - این کتاب در بردارندۀ پاره ای از مقالات و یادداشت های دکتر حسن انصاری است.

انصاری عضو درازمدت هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات پیشرفتۀ پړينستون و به طور ناپیوسته، مدرس با رتبۀ پروفسور در دپارتمان مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه پرینستون است. مجموعۀ حاضر، مقالات کوتاه و بلند متنوعی را شامل می شود که برخی شان در ضمن معرفی کتاب یا معرفي نسخه های خطى نوشته شده اند و برخی شان هم به موضوعات دیگری، از جمله حوزۀ تاريخ اندیشه اسلامی و تاريخ دانش حدیث، پرداخته اند. تنفس در فضای کتابخانه های پرشمار در سراسر جہان ، پژوهش و انس در میان نسخه های خطی و بررسی پژوهشهای متاخر و متقدم، سفری در الهیات شیعی را به خوانندۀ این کتاب هدیه میکند.

دامنۀ موضوعات و مباحث طرح شده در بررسی های تاریخی دیگر چنان متنوع است که توضیح آن در چند سطر نمی گنجد و خواندن آن برای هرکس با هر میزان دانش به الهیات شیعی، اندوخته ای در بر خواهد داشت. امید است انتشار این مجموعه، گامی باشد برای آشنایی بیشتر با تاریخ، فرهنگ و میراث مکتوب اسلامی و ایرانی و رضایت محققان این رشته از مطالعات را فراهم کند.

انصاری، حسن، بررسي‌های تاريخی ديگر در حوزه اسلام و تشيع (نود مقاله و يادداشت)، تهران، دهگان،464صفحه، قطع: وزیری، جلد: شومیز، 490000 ریال، 1396.