پیام بهارستان در گام 28

میراث مکتوب -  شماره 28 پیام بهارستان،‌ فصلنامه متن‌پژوهی کتابخانه مجلس شورای اسلامی،‌ پاییز و زمستان 1395 منتشر شد.

فصلنامه پیام بهارستان، از نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است که در حوزه تصحیح، نقد و معرفی متون ایرانی و اسلامی منتشر می­شود. این نشریه بر آن است تا با انتشار اوراقی از متون و نسخه‌های نویافته و پراکنده در مخازن کتابخانه‌ها و آرشیوهای مهم داخل و خارج از کشور، به ویژه منابع موجود در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، منابع و اطلاعات خام و اصیل را برای اهل پژوهش فراهم نماید؛ همچنین پذیرای مقالاتی است که به تحقیق، نقد و بررسی متون پرداخته‌اند.

فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:

ادبیات

معرفی و بررسی متن نسخه المجلد الثامن من معانی کتاب الله تعالی و تفسیر المنیر (تفسیرحدادی)، (موزه توپقاپی ترکیه، کتابت 484 ه.ق/طاهره بزرگ زاده

معرفی نسخه خطی منحصر به فرد کلیات شاه اسماعیل صفوی «خطایی» موجود در کتابخانه علامه جعفر سلطان القرائی/ محمد امین سلطان القرائی

نقد و بررسی نسخه خطی «فرهنگ مثنوی» از مولفی ناشناخته/سیدامیر جهادی

معرفی مصطلحات صوفیه، اثر خواجه محمد پارسا (متوفی: 822 هجری)/به کوشش غلام‌مصطفی خان، ترجمه لیلا عبدی خجسته

تاریخ

اسامی و مواجب مستوفیان عصر ناصری (1272-1304 ه.ق)/اسدالله عبدلی آشتیانی

دو لوح آهنی کتیبه‌دار متعلق به مقابر ری از سده ششم هجری/ احمد خامه‌یار

روایتی از وضعیت تشکیلات آستانه مقدسه و اوضاع اقتصادی و بهداشتی مشهد (در سال 1318 قمری)/ به کوشش سید مهدی سید قطبی

بررسی موقوفه قنات ناصری در شهر قم/احمد جمراسی

رسائل

معرفی دست‌نویس اوستا از موزه زرتشتیان کرمان/ به کوشش دکتر زهره برادران

کتابچه سفر سرخس از میرزا نصرالله خان مهندس/به کوشش محمد حسین سلیمانی

کتابشناسی

مروری بر آثار و تولیدات کتابخانه شاهزاده بایسنقر میرزا در هرات/طیبه بهشتی

از بیاض تا سواد(کتابشناسی متون و رسائل منتشره در سال 1394)/ سید سعید میرمحمدصادق

پراکنده‌ها

درری از دریای متون/بهروز ایمانی

منبع: بساتین