برگزاری مراسم رونمایی، نقد و بررسی کتاب «نهج الادب»

میراث مکتوب - یکشنبه چهاردهم آبان ۹۶ مراسم رونمایی، نقد و بررسی کتاب «نهج الادب» در تالار صائب دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار شد.

استاد دکتر علی رواقی و استاد دکتر جمشید مظاهری در مورد شیوۀ تصحیح و محاسن این کتاب که از آثار ممتاز دستور زبان در اوایل قرن بیستم میلادی در شبه قاره است سخن راندند.
کتاب نهج الادب اثری است در دستور زبان فارسی از حکیم نجم الغنی خان رامپوری شاعر، حکیم و ادیب هندی که در زمان حیات مؤلف چاپ سنگی شده و نسخه هایی از آن در زمان انتشار به ایران رسیده است.
دکتر زهره مشاوری مصحح این متن در خصوص ویژگی های نهج الادب و اثرپذیری دستورنویسان قرن اخیر از این کتاب مطالبی ارائه کردند.
به گفتۀ دکتر سعید شفیعیون رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، غایب بزرگ این همایش استاد عارف نوشاهی بودند که در راهنمایی مصحح زحمات قابل توجهی کشیده اند. دکتر زهره مشاوری هم ضمن سپاسگزاری از استاد نوشاهی و ابراز تأسف از غیبت ایشان در جلسه رونمایی نهج الادب به همکاری صمیمانه ایشان در حل مشکلات کتاب و هموار کردن راه دسترسی به اطلاعات حیات مؤلف و نیز شناسایی آثار دیگر نجم الغنی رامپوری اشاره کردند.
این برنامه علمی را گروه زبان و‌ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نسخه شناسی و تصحیح متون این دانشگاه برگزار کردند.