موسسه یونس امره برگزار می‌کند:

سلسله نشست‌هایی درباره مواجهه دولتمردان و فرهیختگان ایرانی با ترکیه

میراث مکتوب - خاطره‌نویسی و سفرنامه‌نویسی اهمیت خاصی در تاریخ‌نگاری دارد، لیکن  تاکنون بسیاری از این خاطرات و سفرنامه ها آنچنان که شاید مورد توجه قرار نگرفته است.

دولتمردان و فرهیختگان ایرانی در سفرهای شخصی یا ماموریت‌های خود در ترکیه، خاطرات زیادی درباره این همسایه غربی ایران نوشته‌اند. یکی از این افراد دکتر قاسم غنی، دولتمرد و سیاستمدار دوران پهلوی، پزشک و پژوهشگر ادبی است که در سال۱۳۲۷ خورشیدی /  1949 میلادی به عنوان سفیر ایران در ترکیه حضور داشته است.

بخشی از جلد سوم خاطرات دکترقاسم غنی که با عنوان «یادداشت‌های دکترقاسم غنی» منتشرشده به خاطرات او از ترکیه اختصاص یافته است.

در نخستین نشست در این زمینه با عنوان «حکایت روزها و شب‌هایی که در ترکیه گذشت» به روایت قاسم غنی با حضور فرهاد طاهری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این بخش از خاطرات دکتر قاسم غنی بررسی خواهد شد.

نشست «حکایت روزها و شب‌هایی که در ترکیه گذشت» یکشنبه 21 آبان 1396، ساعت 17:00 در موسسۀ یونس امره واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید سعیدی، پلاک 12 برگزار می‌شود
.