فلسفه اشراق در تقابل با قشری‌گری

نشست «وصف اشراقی اسلام و مزدیسنا در تقابل با قشری‌گری» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی عارف امامی‌مهر برگزار شد.
2022-11-27 15:02:01

نقش برجستۀ ادبیات در تحکیم روابط کشورهای اکو

مرادجان بوری بایف: ادبیات پرچم پرافتخار ملل اکو است و نقش بسزایی را در تحکیم روابط این کشورها ایفا می‌کند.
2022-11-27 14:23:01

شمارۀ جدید «میراث شهاب» منتشر شد

جدیدترین شماره «میراث شهاب» فصلنامه کتابشناسی و نسخه‌شناسی اسلامی با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و با سردبیری محمود طیارمراغی منتشر شد.
2022-11-26 23:05:00

پوشاک صفوی در نگاره‌های لیلی و مجنونِ خمسه تهماسبی

انتشارات رشد فرهنگ کتاب «پوشاک صفوی در نگاره‌های لیلی و مجنونِ خمسه تهماسبی» اثر مهشید مسیبی و مریم مونسی سرخه را منتشر کرد.
2022-11-26 22:19:40

ناصر تکمیل همایون به گستره فرهنگی ایران می‌اندیشید

همزمان با هشتاد و ششمین سالروز تولد زنده‌یاد ناصر تکمیل همایون و برابر با هفتمین روز فقدان این استاد تاریخ و جامعه‌شناسی مراسم بزرگداشت وی برگزار شد.
2022-11-26 21:44:40

بازچاپ کتاب «فواید راه‌آهن»

کتاب «تغییرات و ترقیات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیا و فواید راه‌آهن» نوشتۀ محمد کاشف (1244-1308)، به‌کوشش محمدجواد صاحبی‌، بازچاپ شد.
2022-11-23 16:56:05

فخر رازی به نظریه خورشید مرکزی نزدیک شده بود

فخر رازی تا نزدیک نظریه گردش زمین به دور خورشید پیش رفت و همه استدلال‌های او درست چیده شد، ولی دو ملاحظه مانع قول به این رأی از سوی او شد.
2022-11-23 15:40:57

تطور و تحول تصوف و عرفان عملی

کتاب «مبانی عرفان و تصوف؛ تطور و تحول تصوف و عرفان عملی» اثر سعید قاسمی پرشکوه از سوی نشر علم چاپ و منتشر شد.
2022-11-23 14:57:57

انتشار چاپ بیستم «کیمیای سعادت»

تصحیح زنده‌یاد حسین خدیوجم از «کیمیای سعادت» امام محمد غزالی توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ بیستم رسید.
2022-11-23 14:22:57

سرگذشت حسرت‌انگیز یکی از نفیس‌ترین نسخه‌های خطی فارسی

مهدی بیانی، بنیانگذار کتابخانه ملی، در یک نوشته ماجرایی را که برای خرید یک نسخه خطی بر او رفته، شرح داده است.
2022-11-22 23:49:20

صفحه‌ها