برگزاری جایزۀ «استاد محمد قهرمان»

میراث مکتوب - مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و با هدف گسترش و اعتلای زبان و ادب پارسی و به منظور پاسداشت یاد و خاطره شاعر برجسته و فرزانه خراسانی و رييس اسبق كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني، «استاد محمد قهرمان» مبادرت به اعطای جایزه ادبی «استاد محمد قهرمان» كرده است.

علاقه مندان می توانند کتاب و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی(دوره های دکتری و کارشناسی ارشد) خویش را در حوزه ادبیات دوره صفویه و سبک هندی تا 20 فروردین ماه 1397 با توجه با آیین نامه زیر به دبیرخانه دائمی این جایزه ارسال نمایند.

نشانی الکترونیکی: mafakher@um.ac.ir

تلفن:    5-38802641-051

نمابر:    38836029-051

نشانی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

کدپستی: 9177948974