روابط میان جوامع بشری از پیشاتاریخ تا امروز

میراث مکتوب- انجمن ایران شناسی فرانسه برگزار می کند:

 

روابط میان جوامع بشری از پیشاتاریخ تا امروز

تلاقی نگاه ها بر دیرین مردم شناسی، باستانشناسی پیشاتاریخ و ژنتیک در اوراسیا جنوبی

 

24 آبان 1396 ساعت 16:00

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچه ادیب، پلاک یک

 

سخنرانی ها به فرانسه و فارسی انجام و ترجمه می شوند.

 

بعلت محدودیت ظرفیت از اینکه ما را از تشریف فرمائی خود مطلع می کنید سپاسگذاریم.

ifri@ifriran.org  98+ /21 66 40 11 92

 

 

در منطقه ایران و بصورت وسیعتر در اوراسیای جنوبی، مساله روابط میان جوامع بشری که از زمان اولین خروج ها از آفریقا تا روزگار ما یکی پس از دیگری آمده اند، مطرح می شود. بطور مثال کارهایی که اخیرا در زاگرس در غرب و البرز در شمال انجام شده اند نشان می دهند که جوامع دوره پارینه سنگی میانه نئاندرتال و انسان مدرن دوره پارینه سنگی پسین این منطقه را بصورت تقریبا مداوم اشغال کرده بودند. به تازگی مساله پیوستگی حضور جوامع دوره نوسنگی از عصر برنز و آهن با جوامع معاصر و تنوع جوامع بشری که در حال حاضر در این منطقه زندگی می کنند مطرح است.

 

دو کنفرانس به صورت متوالی برگزار شده (زمان کل : یک ساعت) و روشنگری هایی در زمینه های مختلف، مخصوصا دیرین مردم شناسی، باستانشناسی پیشاتاریخ و ژنتیک، انجام می دهد.

 

نگاه دیرین مردم شناسی و باستان شناسی :

کنفرانس چهار نفره

ژیل بریون، استاد راهنما در مرکز ملی تحقیقات علمی، موزه ملی تاریخ طبیعی، پاریس

دومینیک گریمو-اروه، موزه ملی تاریخ طبیعی، پاریس

اصغر عسگری خانقاه، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد

حامد وحدتی نسب، دپارتمان باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

 

نگاه ژنتیک جوامع و ژنتیک دیرین :

کنفرانس دو نفره

اولین هیر، موزه ملی تاریخ طبیعی، پاریس

سلین بون، موزه ملی تاریخ طبیعی، پاریس