حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری

میراث مکتوب- نشست علمی گروه تاریخ جریان های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان نقد کتاب «حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری» در تاریخ شنبه ۴ آذر ماه ۹۶ رأس ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ در محل مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، تالار دکتر رجایی با حضور سرکار خانم دکتر لیلا نجفیان(نویسنده)، آقای دکتر مهدی مجتهدی و آقای دکتر زهیر صیامیان برگزار می شود.