نشست دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی

میراث مکتوب- در نشست معرفی و بررسی کتاب دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی، آقایان بهروز ایمانی، احسان شکراللهی و سید محمدحسین مرعشی سخنرانی می کنند. این نشست سه شنبه 30 آبان 96 ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم برگزار می شود.
برای معرفی بیشتر این کتاب اینجا کلیک کنید.