ایران شناسی در لهستان

میراث مکتوب- ششمین نشست از سلسله نشست های ایران شناسی با عنوان ایران شناسی در لهستان پیشینه و چشم انداز فرارو، دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 17 تا 19 در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم برگزار می شود. سخنرانان این نشست انا کراسنوولسکا، رناتا روسک کوالسکا، ماتئوش کواگیش، استانسیواو یاشکوسکی و ایونانویتسکا می باشند.