هم اندیشی نقش و نقشبند

میراث مکتوب - معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر نشست «شرحی بر احوال و آثار خواجه غیاث الدین نقشبند یزدی» را برگزار می کند.

در پانل نخست این هم‌اندیشی ابتدا مژگان جهان‌آرا، دبیر علمی این هم‌اندیشی، به ارائه گزارش می‌پردازد. سپس حسین مسرت مقالۀ خود را با عنوان «خواجه غیاث‌ نقش‌بند، هنرمندی توانا و شاعری دانا» ارائه می‌كند. «عوامل تاثیرگذار بر ظهور هنرمندی به نام غیاث‌الدین نقش‌بند یزدی» عنوان مقاله‌ای است كه نسرین كیهان درباره‌اش بحث می‌كند. سپس محمدحسین جعفری به «بررسی جنبه‌های اقتباسی طراحی پارچه‌های غیاث‌الدین نقش‌بند یزدی و شاگردانش» می‌پردازد. آخرین مقاله بخش نخست این هم‌اندیشی را زهره روح‌فر با عنوان «شیوۀ سایه‌نما در آثار غیاث‌الدین علی نقش‌بند یزدی» ارائه می‌كند.

پانل دوم این هم‌اندیشی با ارائه مقاله «بررسی طراحی در آثار غیاث‌الدین نقش‌بند یزدی» از مژگان جهان آرا آغاز می‌شود. سپس علی نعیمایی مقاله‌اش را با عنوان «بررسی تكنیك بافت مخمل دورۀ صفویه» ارائه می‌كند. «بررسی تخصصی تكنیك بافت پارچه زربفت طرح محرابی اثر خواجه غیاث‌الدین نقش‌بند یزدی» نیز عنوان مقاله‌ای است كه روح‌الله دهقانی ارائه می‌‌كند. آخرین سخنران این هم‌اندیشی محمد حسین صالحی است كه به ارائه مقاله‌اش با عنوان «هنر زرگری سنتی شهر یزد میراث مكتب پارچه‌بافی غیاث‌الدین» می‌پردازد.

در این هم‌اندیشی همچنین نماهنگی از آثار و احوال غیاث‌الدین علی نقش‌بند یزدی پخش می‌شود.

هم‌اندیشی «نقش و نقش‌بند» روز دوشنبه، 13 آذر ، ساعت 14 در فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552 برگزار می‌شود.