بارگذاری فیلم نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر بر روی وبگاه چهارراه

میراث مکتوب - فیلم نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر بر روی وبگاه چهارراه قرار گفت.

کتاب شرح نظم‌الدر از آثار صائن‌الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی به زبان فارسی است. این کتاب، شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض است. ابن فارض شاعر عارفی است که برخی او را در ادب هم‌نژاد حافظ دانسته‌اند.

کتاب شرح نظم‌الدر را اکرم جودی نعمتی تصحیح و مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر کرده است. نشست پیش رو، به نقد و بررسی این کتاب و رونمایی از آن اختصاص دارد. این سخنرانی، سی و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که در تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۱۳۸۴ برگزار گردید.

فیلم این نشست را اینجا مشاهده کنید.

فیلم سایر نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بر روی وبگاه چهارراه را اینجا مشاهده کنید.