فراخوان مقاله نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی به کوشش دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

محورهاي همايش به شرح زیر است:
ادبیات غنایی
ادبیات تعلیمی
ادبیات عرفانی
ادبیات نمایشی
ادبیات حماسی
ادبیات تطبیقی
ادبیات انقلاب اسلامی
ادبیات پایداری
ادبیات روایی
ادبیات داستانی
ادبیات آیینی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات عامه
نقد و نظریه ها و مکاتب ادبی
بلاغت قدیم و جدید
مطالعات زبانی و دستوری
سبک شناسی
نسخه پژوهی و تصحیح متون
روش تحقیق در ادبیات
آموزس زبان و ادبیات فارسی
مطالعات ژانرشناختی
مطالعات میان رشته­ ای
آینده پژوهی زبان و ادب فارسی
برنامه درسی آموزش زبان و ادب فارسی و فناوری در برنامه درسی فارسی
محورهای ویژه
الف) مطالعات زبانی و ادبی خراسان بزرگ
گویش ­های فارسی خراسان بزرگ
نقش خراسان در گسترش زبان فارسی
نقش و سهم خراسان در ادب فارسی
فرهنگ و ادب عامه خراسان
عرفان و تصوف در خراسان
سبک خراسانی
نقد و تحلیل زندگی، اندیشه و آثار مفاخر و مشاهیر خراسان
تحلیل و بررسی گویش ­های غیر فارسی رایج در خراسان نظیر عربی
ب) آسیب‌شناسی تحقیقات ادبی
پشتوانه فلسفی تحقیقات ادبی (پوزیتیوستی، ابطال­گرایی، تحلیل استنباطی)
ضعف ­ها و کاستی ­های روش‌شناسیک تحقیقات ادبی
فقدان رویکردهای نظری در تحقیقات ادبی
نقد و تحلیل نظریه های ادبی بر پایه تحلیل متون ادبی فارسی
فقدان مسأله علمی در تحقیقات ادبی
کمی گرایی، خودکارشدگی و سهل انگاری در تحقیقات ادبی
آسیب شناسی در ثبت تجربه­ های پژوهشی محققان ادبی ایران و انتقال آنها به نسل ­های جوان­تر
نشریات ادبی و علمی دانشگاهی و نقش آنها در وضعیت تحقیقات ادبی
دستورالعمل ­ها، آیین نامه ­ها و مقررات اداری در تحقیقات ادبی
وضعیت صنعت چاپ و نشر کتاب ­های پژوهشی و نقش آن در وضعیت تحقیقات ادبی

برگزار كنندگان: انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران.
دانشگاه بیرجند.
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 آذر 1396
تاريخ برگزاري همايش: 16 و 17 اسفند 1396

سايت همايش: conf.birjand.ac.ir/Conference9
تلفن تماس دبيرخانه: 05632202134
آدرس دبيرخانه: استان خراسان جنوبی- بیرجند- انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس دانشگاه بیرجند- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل برگزاري: بیرجند - دانشگاه بیرجند
ایمیل: conference9@birjand.ac.ir