«کریمانه» منتشر شد

میراث مکتوب - به مناسبت شصت‌وشش سالگی عبدالکریم جربزه‌دار خادم فرهنگ و تمدن ایرانی «کریمانه» به خواستاری جمشید کیان‌فر از سوی انتشارات عطف در سال 1396 و در 716 صفحه منتشر شد.

جمشید کیان‌فر در مقدمۀ کتاب در باب آشنایی خود با انتشارات اساطیر و عبدالکریم جربزه‌دار نوشته است: آشنایی من با مجموعه انتشارات اساطیر به روزی می‌رسد که با تعجب دیدم که آقای صانعی از کارکنان اسبق انتشارات امیرکبیر که حال در انتشارات سحر کار می‌کرد و تصور من بر آن بود که بانی و یا از سهامداران این نشر است کتابی را به من دادند که بفرما این هم تاریخ طبری، بله تعجب کردم و تعجب هم داشت. کسانی که آن روزگار را بیاد دارند قطعاً می‌دانند که اقدام به چاپ دوره طبری در آن شرایط انقلابی و بازار روزنامه‌های چپ و راست و کتاب‌های جلد سفیدی که همه از ایدئولوژی انقلابی دم می‌زدند، کاری بود کارستان و دل و جرات می‌خواست چنین اقدامی در آن بازار نشر، بی‌اختیار گفتم عجب جربزه‌ای دارد مدیر نشر اساطیر، جواب شنیدم که بله نام حقیقی مدیر این نشر هم جربزه‌دار است.

فهرست مطالب به این قرار است:

مقدمه

گزارش بی تناسب و بی‌سروته

اساطیر

نگاهی گذرا به کارنامه نشر اساطیر/ احمد مسجدجامعی

کوششی ارزشمند در بازچاپ آثار ایرانشناسی/ عسکر بهرامی

در فضای اساطیر/ منوچهر بیگدلی خمسه

روزها کار گل، شب‌ها کار دل (مصاحبه با مدیریت انتشارات اساطیر)

کلیات

سعید مطبوعات، کارنامۀ روزنامه نگارانۀ سعید نفیسی/ سید فرید قاسمی

فهرست نسخه‌های خطی فارسی موجود در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه آنکارا/ مهدی افضلی

نسخ خطی قرآنی در کتابخانۀ ملی فرانسه/ علی رفیعی

دین

قربانگاه‌های انسانی توفت در بیت‌المقدس؛ براساس روایات عهد عتیق و منابع دورۀ اسلامی/ جواد نیستانی

سامریان/ حسین جربزه‌دار

ترجمه‌های چاپی کتاب مقدس به زبان فارسی تا قرن 20 میلادی/ مجید غلامی جلیسه

فلسفه

برگ‌هایی از منطق نجات/ ترجمۀ علی اوجبی

 

علوم اجتماعی

تعلیم و تربیت در اسلام/ محمدحسین ساکت

علوم

شتر در حیوة الحیوان دمیری/ ترجمۀ سیدرضا انزابی نژاد

معماری

سیری در مکتب نگارگری اصفهان دورۀ صفوی/ جواد شکاری نیری، صدیقه محبی

ادبیات

ترانه، تصنیف، قول، نغمه/ حمید ایزدپناه

پیشنهاد در خوانشِ بیتی از ابوالطّیب مصعبی/ جویا جهانبخش

مقایسه و بررسی هنگامۀ «کوه هماون» در شاهنامۀ لکی و شاهنامۀ فردوسی و طومار شاهنامۀ فردوسی/ مهدی (جبار) امیری

صائب در غربت هند/ ناصرالدین پروین

تاریخ

نقدی بر عوامل پیدایش علم تاریخ و روند تاریخ‌نگاری ایرانی تا قرون میانه/ مژگان اسماعیلی

پدران و پسران به روایت شاهنامۀ فردوسی و تاریخ/ سلیمان امین‌زاده

بازتولید متون هویت‌ساز در دوران باستان: نمونه؛ متن حماسی ایادگار زریران/ علی‌اکبر مسگر

سکه شناسی

خورشیدگرفتگی در سکه‌های ایرانی/ محسن جعفری مذهب

سفرنامه

زجر بی‌اجر/ توفیق سبحانی

باستان شناسی

کشف سنگ نوشته قوانین حمورابی در شهر شوش/ مسعود میرشاهی

بازنگری کتیبه‌های حدیثی مجموعه فرهنگی و تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی براساس تفاسیر عرفانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی/ حسن یوسفی، ملکه گلمغانی زاده اصل

فشرده‌ای از گزارش «بررسی باستان شناختی سیستان» فاز 1/ رضا مهرآفرین، سید رسول وسوی حاجی، جواد علایی مقدم، احمد محمدنیا

گوی بالدار و معنا و مفهوم آن در هنر هخامنشی و ارتباط آن با هویت پارسیان/ بهمن فیروزمندی

 

جغرافیای تاریخی

دریای مازندران و خزرستان/ منوچهر احتشامی

جغرافیای تاریخی ابهر/ پروین استخری

اهر، الگویی موفق از تعامل سازنده در توسعه فضاهای شهری/ حسن کریمیان، مهدی کاظم‌پور

اسناد

سندی نویافته از عزل و نصب حکام طالش در دوره قاجار/ علی رفیعی، اکبر شریف‌زاده

خریده/ حمید ایزدپناه

ایرانشناس دانمارکی/ مسعود کدخدایی

نقد و بررسی

گاهشماری مجالس/ کوشیار گیل

ابوالبرکات بغدادی و بوعلی سینا/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نگاهی نقدگونه به ترجمۀ فارسی کتاب ابزار آلات علمی/ فرید قاسملو

شرق‌شناسی و تاریخ صدر اسلام/ فاروق عمر فوزی؛ ترجمۀ فاطمه جعفرنیا

بررسی جریان تاریخ‌نگاری فارسی تا پایان سدۀ ششم هجری/ امین تریان