یکصد و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - یکصد و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران» اختصاص دارد.
در این نشست علی بهرامیان، عضو هیأت علمی دائرة المعارف بزرگ اسلامی، داریوش رحمانیان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران، جمشید کیان فر، پژوهشگر و مصحح متون تاریخی و جلیل نوذری (پژوهشگر اثر) دربارۀ این اثر سخنرانی کردند.
این نشست در روز چهارشنبه 22 آذر 1396، از ساعت 16:00 تا 18:00 در محل مؤسسه واقع در تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 1182، طبقۀ 2 برگزار شد.