زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش

میراث مکتوب - زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش، چهرۀ ماندگار ادبیات عرب، همزمان با برگزاری نکوداشت وی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
فهرست مقالات به این قرار است:
زبان مبین قرآن/ حسن بلخاری قهی
ادب/ آذرتاش آذرنوش
سرگذشت واژۀ قرآنی «محراب»/ آذرتاش آذرنوش
دل سپردۀ فرهنگ ایران/ سید کاظم موسوی بجنوردی
شیفته فرهنگ ایران/ علی بهرامیان
فرهنگی مرد زمانۀ ما؛ آذرتاش آذرنوش/ نادره جلالی
فهرست آثار دکتر آذرتاش آذرنوش/ افسانه شفاعتی
خوش بینی عارفانه/ صادق سجادی
درنگی کوتاه در واژه پژوهی استاد آذرتاش آذرنوش/ محمود مکوند
پیجویی ریشه های واژه ادب در زبان های سامی و آفروآسیایی/ احمد پاکتچی
تبارشناسی یک ترجمه: «الموسیقی الکبیر» فارابی/ کاوه خورابه
تصویرآفرینی در اشعار شاعران جاهلی/ عنایت الله فاتحی نژاد
اسم های خاص عربی/ اشتفان ویلد؛ ترجمۀ سید بابک فرزانه
یک شاه اسماعیل و این همه زیارت قرآن/ مرتضی کریمی نیا
زبان و ادب عربی در زمان طاهریان/ محمدرضا ناجی
تصحیح یازده ترجمۀ غلط از عربی به فارسی/ سهیل یاری گل درّه
اشعار منسوب به ابن مقفع در منابع کهن عربی/ حسین ایمانیان
اسناد و عکس ها
این کتاب زیرنظر کاوه خورابه، به کوشش دکتر نادره جلالی در 384 صفحه منتشر شده است