دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه دولتی صوفیه بلغارستان برگزار می کند:

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی با موضوع فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

میراث مکتوب - فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی با موضوع فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی اعلام شد. این کنفرانس دانشگاه ملی صوفیه بلغارستان، مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی و انجمن بین المللی فرهنگ و ادب پارسی برگزار می شود.

محورهای همایش به شرح زیر است:

1 - افکار، محیط و اندیشه فردوسی
بررسی جهان بینی ملی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردوسی
محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسی
بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسی
جغرافیا، فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسی
 2 - ساختار و محتوای شاهنامه
بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانان
شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر فارسی زبانان
نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامه
تفسیرها، تاویل ها، تمثیل ها و کنایات شاهنامه
مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهان
3 - ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه
تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان
جایگاه فردوسی و اثر شاهنامه در ادبیات فارسی
شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان
4 - مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه
انسان محوری در شاهنامه فردوسی
جایگاه زن در شاهنامه فردوسی
اساطیر و واقعیت در شاهنامه
هنر و معماری ایرانی در شاهنامه فردوسی
سایر موضوعات مرتبط با فردوسی و شاهنامه

نشست تخصصی : بررسی تفاوت های موجود در نسخه های اصلی شاهنامه
سمپوزیوم : شناخت «شاهنامه» و تاثیر ادبیات کشورهای حوزه بالکان از شاهنامه فردوسی

تاریخ های مهم همایش
آغاز ثبت نام و دریافت مقاله
10 دی ماه 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله و شرکت حضوری
15 فروردین 1397
آخرین مهلت دریافت مقاله به صورت غیر حضوری
15 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری همایش
25  اردیبهشت 1397 همزمان با روز بزرگداشت فردوسی

محل برگزاری:
کشور بلغارستان، صوفیه، دانشگاه دولتی صوفیه، دپارتمان ایرانشناسی

:وبسایت و کانال همایش

http://www.adabiatfarsi.com/