فصوص‌الحكم و مكتب ابن عربی

میراث مکتوب - فصوص الحکم نامی شناخته شده در فارسی و عربی است. در حقیقت فص به معنای نگین و فصوص نگین هاست. حکم هم جمع حکمت است: در مجموع «نگین های حکمتها» . حکمت سخنی است که متضمن حقیقتی راهنما باشد و مطابق واقع.

پس نگین ها حکمت های درخشانی هستند که شایسته اند مانند نگین انگشتر در انگشت و همیشه در برابر چشم قرار می گیرند.

کتاب حاضر یکی از معروفترین شروح معاصر بر فصوص الحکم ابن عربی است که توسط ابوالعلاء عفیفی دانشمند مصری صورت گرفته است و در دیگر متون معاصر پیرامون این موضوع بسیار به آن استناد می شود.

از نظر محتوا موضوع اصلی «وحدت وجود» است. تمامی هستی یک وجود است، و همۀ چیزها جلوه ها و مظهرهای آن یک وجود هستند. برای فهم بهتر مثلاً نور را در نظر بگیرید. نوری که در سطح خورشید است همان نور است که کم سویانه در اعماق دریا یافت می شود. این هستی واحد همان حق است. حق که همان خداوند است اصل همه چیز بلکه خود همۀ چیزهاست (از نظر مؤلف کتاب فصوص الحکم). پیامبران هم جلوه هایی از حق هستند و هرکدام صفتی از صفات حق را نمایندگی می کنند.

هر نگین یا فص یک فصل از کتاب است و دربردارندۀ نکاتی است در مورد یک پیامبر خاص و چگونه او تجلی حق در زمینۀ ویژه ای است. مثلاً فص آدم، فص موسی، فص عیسی.

ابوالعلا عفيفي، فصوص‌الحكم و مكتب ابن عربي، ترجمه: محمدجواد گوهری ، تهران، روزنه، 388صفحه، قطع: وزيری، 350000 ریال.