شمارۀ جدید مجلۀ جهان کتاب

میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجلۀ جهان کتاب (شمارۀ 344 – 343 - سال بیست و دوم، شمارۀ 9 و 10، آذر و دی 1396) منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از جهان کتاب به شرح زیر است:
شکلات روسی/ پرویز دوائی
دونا پائولا/ ماشادو دِ آسیس، ترجمۀ عبدالله کوثری
دعوت به مهربانی/ فرّخ امیرفریار
حکایت حکمت/ کاوه بیات
چرا با این عجله؟!/ الوند بهاری
رویارویی در قلعۀ سنگ بست/ حمید نامجو
خودکامگی در ایران/ فاطمه ذکاوتی قراگزلو
سیّد ضیاء‌الدین و رمان سیاسی/ بهناز علی‌پور گسکری
لویاتان قدرت و احترام را از کجا می‌آورد؟/ معصومه علی‌اکبری
«بازجویی از رئیس‌جمهور»، انتقاد از سازمان سیا/ جیمز ریزن، ترجمۀ مریم زارع مِهرجَردی
نوشتن در راه/ احمد اخوّت
قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیۀ آثار علمی/ فاطمه رُهبانی
روزنامه‌نگاری؛ از مأموریت تا مسئولیت/ سیّد فرید قاسمی
محمّد مختاری: شاعر و تحلیلگر شعر/ کامیار عابدی
کتاب‌شناسی تفصیلی حسن صفاری/ آریان مولائیان
اگر لوتر نبود/ گفت‌وگو با ماتیاس پولیگ، ترجمۀ رحمان افشاری
«خیانت روشنفکران» و «شکست اندیشه»/ راجر کیمبال، ترجمۀ سعید پزشک
مادۀ 202/ واسلاو هاول، ترجمۀ رضا میرچی
نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟/ گری دِکستِر، ترجمۀ پرتو شریعتمداری
هزار و یک داستان/ زری نعیمی
وقت شعر/ سایه اقتصادی‌نیا
معرفی کوتاه
تازه‌های بازار کتاب/ فرّخ امیرفریار
درگذشتگان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: طلیعه خادمیان