فراخوان چهارمین کنگرۀ جهانی میان رشته ای بیرونی

میراث مکتوب - به مناسبت نهصد و شصت و هشتمین (968) سالگرد ارتحال دانشمند بزرگ ایران و جهان ابوریحان بیرونی چهارمین کنگرۀ جهانی میان رشته ای بیرونی 30 تا ا اردیبهشت برگزار خواهد شد.

این همایش به کوشش بنیاد ابوریحان بیرونی (با رب) داکا، بنگلادش و با همکاری دانشگاه پیام نور، تهران، ج.ا. ایران برگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

بیرونی به عنوان نمادی از اندیشه های علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی

روابط هند و ایران: اشارۀ ویژه به تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و معماری

مهلت ارسال چکیده: تا 10 ژانویه مطابق 20 دی 1396 (ترجمه انگلیسی باشد و ارسال کارنامک (سی وی) تا 150 واژه لازم است)

ارسال مقاله: پیش از 10 فوریه 2018 مطابق 21 بهمن 1396

اعلام نتیجه و ارسال دعوت نامه : پیش از 20 فوریه مطابق 1 اسفند 1396.

پژوهشگران می توانند چکیده و مقالۀ خود را به نشانیammarifbillah@gmail.cm ارسال کنند.  

همچنین بازدید از آثار قدیمی شهر سونارگاون، پایتخت سلطان غیاث الدین اعظم شاه (1389 - 1410)  و آرامگاه سلطان و نیز یک نشست فرهنگی (شعرخوانی، غزل و قوالی) از برنامه های جنبی این همایش است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا کلیک کنید.