شمارۀ 15 فصلنامۀ نقد کتاب هنر

میراث مکتوب - تازه ترین شماره فصلنامۀ نقد کتاب هنر (سال چهارم، شمارۀ 15، پاییز 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ نقد کتاب هنر به شرح زیر است:
سخن سردبیر/ علی بوذری
نشست نقد و بررسی کتاب هنر به مثابۀ کار جمعی
ضرورت امروز یا نگرشی قدیمی، نظری بر کتاب دائرة المعارف هنر/ مهناز احمدی
آشنایی با شیوه های تصویرسازی، نگاهی به کتاب فنون تصویرسازی/ محسن حسن پور
از «امپرسیونیسم سینمایی» تا «سینمای نوین آلمان»، نقد و بررسی کتاب مکتب های سینمایی/ مریم صلح کننده سردرود
آغاز یک راه دشوار، نقد کتاب مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی/ علی راغبیان
از خیال پردازی تا خیالی نگاری، مروری بر کتاب آشنایی با خیالی نگاری/ منیژه کنگرانی
زشت نگاری، بررسی و نقد کتاب تاریخ زشتی/ کیوان موسوی اقدم
آیا سینما قابل بازی کردن است؟، مروری بر کتاب از گیم تا فیلم/ رافعه رستمی
نقد و بررسی کتاب خطاطان و خوشنویسان چاپخانه منشی نول کشور/ دلارام کاردار طهران
دانشنامۀ خطوط اسلامی یا بدائع الخط العربی!/ شیدا رحیمی
نگاهی به کتاب پنج طیاطر/ غلامحسین دولت آبادی
نقد و نظری بر دانشنامۀ جوانمردی (فتوت)/ علی صادق زاده وایقان
معرفی و نقد کتاب هرمنوتیک و تئاتر/ رحمت الله قائمی
نگاهی به آثار دیوید فریدبرگ، نیاز انسان به قدرت تصاویر/ الهام طالبی
گوستاو کلیمت/ رویا کریمی کوهنجانی
تصویرهای خمسه نظامی در موزه بریطانی/ لورنس بینیون
فلزکاری های ایران/ باسل گرای
بررسی ارکستراسیون و پهنه بندی سطوح در فرش ایرانی/ شهام اسدی
صاحب امتیاز: مؤسسۀ خانۀ کتاب

مدیرمسئول: مجید غلامی جلیسه