فراخوان پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی

 میراث مکتوب - هستۀ مطالعات ادبی و متن پژوهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی را با موضوع سبک شناسی، بلاغت و نقد برگزار می کند.

محورهای همایش به شرح زیر است:

معرفی مباحث نظری جدید در سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

نقد و بررسی نظریه های موجود در سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

بررسی تاریخچه و تطور مطالعات سبک شناسانه ، بلاغت و نقد ادبی در ایران

بومی سازی و نظریه پردازی در حوزۀ سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

تحلیل متون از منظر سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

کتاب شناسی و معرفی و نقد آثار برجستۀ سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

تحلیل متون ادب فارسی بر مبنای نگره ها و نظریه های غربی، آسیب ها و ضرورت ها

بررسی نگاه نقادانۀ تذکره نگاران بر آثار شاعران و نویسندگان

تحلیل ادبیات نمایشی و هنرهای زیبا از منظر سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

نیازسنجی و راهکارهای نوین آموزشی در عرصۀ سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی

و دیگر موضوعات مرتبط با سبک شناسی بلاغت و نقد

مهلت ارسال مقاله به همایش 5 اردیبهشت ماه سال آینده  است و همایش در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.