شرط‌های حکیم سنایی

میراث مکتوب - در دیوان حکیم سنایی قصیده‌ها، غزل‌ها و قطعه‌هایی است که یا با کلمه شرط آغاز شده و یا در آن‌ها کلمه‌ی شرط با فعل‌های بودن، داشتن و ... در حالات مثبت و منفی مانند: شرط است، شرط نیست و ... به کار رفته است که از منظر شناخت برخی از باورها و دیدگاه‌های حکیم قابل بررسی و تحلیل است.

پانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی به «شرط‌های حکیم سنایی» اختصاص دارد که در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر محمدسرور مولایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.