انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ مردم نامه

مردم نامه، فصلنامۀ تاریخ مردم (شمارۀ چهارم و پنجم، تابستان و پاییز 1396) به صاحب امتیازی داریوش رحمانیان منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از مردم نامه به شرح زیر است:

تاریخ اجتماعی

جایگاه سنگنبشته های ایران دوران اسلامی در پژوهش تاریخ مردمان فرودست/ مقصود علی صادقی

تاریخ سرقت در ایران/ حسین بیانلو

تاریخ فرهنگی مردم

با تمام خانواده (بازگویی روایاتی از یک عکس)/ افسانه نجم آبادی

یان آسمن و «حافظۀ فرهنگی»/ سارا کیان راد

تصویر ایران در الجزیرة الوثائقیه/ یاسر قزوینی حائری

تاریخ اقتصادی

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: تجربۀ کفش وین (1358 – 1342 ش)/ فریدون شیرکام

تاریخ هنر و معماری مردم

رهاورد؛ بررسی فضای قهوه خانه در خانه های تاریخی شهر بروجرد/ مریم پوراسماعیل

بازیابی هویت زنانه در نقوش نمادین قالی ذهنی باف بختیاری/ الهام ملک زاده، شیوا باورصاد

نقد و نظر

مردم شناسی تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است؛ گفتگو با کلودین گوتیه، مردم شناس فرانسوی/ آرزو رسولی / آندیا عبایی

مردم نامه نویسی؛ نظریه و روش

در جستجوی حاکمیت روایی، پست مدرنیسم و مردم بدون تاریخ / کروین لی کلین / ترجمۀ عبدالله امینی

مورخان و مردم

سوگنامۀ جورج رود (1910 - 1933) / نیکولاس راجرز/ ترجمۀ رامین صمیمی

زریاب خویی در بلندای تاریخ و فلسفه/ بیست و سومین سالگرد درگذشت اسطورۀ تاریخ/ سیروس برادران شکوهی

تاریخ در ترازو

تاریخ، علم مزاحم است، تاریخ نگاری اسلامی در ایران معاصر در گفتگو با غلامرضا ظریفیان/ محسن آزموده

معرفی کتاب

مردم نامۀ فقر در آمریکا/ گابریل لویکونو/ ترجمۀ رامین صمیمی

مردم نامۀ آلمان/ اریک راسل بنتلی/ ترجمۀ رامین صمیمی

کوتادهای ایران/ سهراب یزدانی / فرهاد دشتکی نیا

طلسمات نوشته دار در ایران دورۀ اسلامی سعادت و سلامت برای دارندۀ آن/ سارا کیان راد

تاریخ در فضای مجازی

دنیای زنان در عصر قاجار/ آرشیو دیجیتال و وب سایت/ افسانه نجم آبادی / ترجمۀ مریم مومنی

کشکول

حکایتی از یادگار ایام/ روزبه زرین کوب

تلگرام نوشته ها

گزارش رونمایی مردم نامه

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: داریوش رحمانیان