«انتقاد اجتماعی در شعر سنایی» بررسی می‌شود

میراث مکتوب - شانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به «انتقاد اجتماعی در شعر سنایی» اختصاص دارد.

 
سنایی غزنوی که بیشتر به عنوان بنیان‌گذار شعر عرفانی شناخته می‌شود، نسبت به نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی در روزگار خود بسیار حساس بوده و این موارد را با بیانی تند و انتقادآمیز در اشعار خود مطرح کرده است.

سنایی تنها فرمانروایان ستمگر را به باد انتقاد نمی‌گیرد، از قاضیان فاسد و زاهدان ریاکار و عالمان دین به دنیا فروش و مفتیانی که باگرفتن  رشوه به مردم توجیه شرعی می‌آموزند به‌شدت انتقاد می‌کند.

شانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به «انتقاد اجتماعی در شعر سنایی» اختصاص دارد که در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر غلامرضا مستعلی پارسا در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.