«دستنامۀ نسخه‌شناسی نسخه‌های به‌ خط عربی» اثر شایستۀ تقدیر کتاب سال شد

میراث مکتوب - کتاب «دستنامۀ نسخه‌شناسی نسخه‌های به‌ خط عربی» تألیف فرانسوا دروش، ترجمۀ سید محمدحسین مرعشی در سی و پنجمین دورۀ کتاب سال در گروه کلیات اثر شایستۀ تقدیر شناخته شد.

این کتاب از سوی انتشارات سمت در سال 1395 منتشر شده است.

درباره این اثر بیشتر بدانید/ اینجا

در بخش متون قدیم کتاب «سفینۀ کهن رباعیات» به تصحیح ارحام مرادی و محمدافشین وفایی دیگر اثر شایستۀ تقدیر کتاب سال بود. این اثر توسط انتشارات سخن منتشر شده است.

همچنین کتاب «اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران» تألیف محمدباقر وثوقی و منصور صفت­‌گل در این دوره از کتاب سال در گروه تاریخ برگزیده شد.

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کسب این موفقیت را به آقایان دکتر منصور صفت گل، دکتر محمدباقر وثوقی، سید محمدحسین مرعشی، محمدافشین وفایی و ارحام مرادی و سایر برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی و پنجمین دورۀ کتاب سال تبریک می گوید.

عناوین سایر آثار برگزیده در سی و پنجمین دورۀ کتاب سال را اینجا مشاهده کنید.