شب شاهنامه نقالان

میراث مکتوب - شب شاهنامه نقالان به کوشش مجلۀ بخارا و با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس و خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی ژاله آموزگار، ابوالفضل خطیبی، سجاد آیدنلو، مرشد میرزاعلی و علی دهباشی برگزار خواهد شد.

همچنین در این مراسم کتاب شاهنامه نقالان به کوشش جلیل دوستخواه رونمایی خواهد شد.

این مراسم چهارشنبه نهم اسفند سال جاری ساعت 17:30 در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، سالن فردوسی برگزار می شود.