فراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی پژوهش های نوین در زبان و ادبیات

میراث مکتوب - فراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی پژوهش های نوین در زبان و ادبیات اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

ادبیات معاصر
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
دستور زبان و زبان شناسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
ترجمه
زبانشناسی کاربردی
تحلیل گفتمان
زبان برای اهداف خاص
آموزش زبان
زبان، ادبیات و ایدئولوژی
استقلال در یادگیری زبان
آموزش مهارت های زبان و عناصر
ادبیات و فرهنگ در آموزش و یادگیری زبان
فرهنگ، ارتباطات و هویت
ارتباطات بین فرهنگی
مطالعات فرهنگ
خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان
تفکر انتقادی در آموزش زبان
مسائل فرهنگی در آموزش زبان
ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ
مقاومت در ادبیات بعد از استعمار
ادبیات به عنوان گفتمان اجتماعی
ادبیات و جهانی شدن
ادبیات به روش معاصر
مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات
زبان، جنسیت و قدرت
زبان در ادبیات
روایت متون و داستان
کاربردشناسی ادبی
معناشناسی ادبی
تحلیل گفتمان
زبان و فرهنگ
زبان انگلیسی و جهانی شدن
زبان و ادبیات و صلح جهانی
موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبیات

این همایش توسط موسسه فرهنگی علمی دانش پژوهان برگزار می شود.

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 12 اسفند 1396
تاریخ برگزاری همایش: 15 اسفند 1396

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.
تلفن تماس دبیرخانه: 09197013176
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، کوچه یکم، موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه
محل برگزاری: تهران
ایمیل:
info@eeiran.ir