مراسم نکوداشت «ثبت جهانی جامع التواریخ» برگزار خواهد شد

میراث مکتوب - مراسم نکوداشت ثبت «جهانی جامع التواریخ» روز چهارشنبه 9 اسفند برگزار می شود.

در این مراسم دکتر مسعود نصرتی، مدیر کاخ گلستان، دکتر فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی، استاد محمدحسن سمسار ، عضو هیأت عالی کارشناسی آثار فرهنگی - تاریخی،  دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، اشرف بروجردی رییس کتابخانۀ ملی ، جمشید کیان فر پژوهشگر متون تاریخی و دکتر منصور صفت گل استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 15 در کاخ گلستان به نشانی خیابان پانزده خرداد، ضلع شمالی میدان ارگ، سالن نشست های موزۀ مردم شناسی برگزار خواهد شد.

یادآور می شود مراسم ثبت جهانی جامع التواریخ با مشارکت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی، کمیسیون ملی یونسکو، کمیتۀ حافظۀ جهانی،  سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان یونسکو، کاخ گلستان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.