آیین نکوداشت استاد ایرج افشار

میراث مکتوب - به منظور بزرگداشت پنجاهمین سال انتشار نشریۀ کتابداری، آیین نکوداشت استاد ایرج افشار 19 اسفندماه برگزار می‌شود.

ایرج افشار، پژوهشگر فرهنگ، تاریخ، ادبیات فارسی و ایرانشناسی، بنیان‌گذار کتابداری جدید در ایران و همچنین نخستین مدیر کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بود. از استاد ایرج افشار مقالات و آثار بسیاری در زمینۀ تصحیح متون منتشر شده است.

این مراسم روز 19 اسفندماه ساعت 14:30 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود.