اسرار الحکم (در حکمت علمیه و عملیه)

میراث مکتوب - اسرار الحکم یکی از آثار و تألیفات فارسی و گرانبهای حکیم ملاهادی بن مهدی سبزواری است. این کتاب یکی از متون فلسفی - کلامی دوران بعد از صدرا است که به وسیله یکی از قوی ترین و نامدارترین فلاسفه ایران بعد از اسلام به رشته تصویر در آمده است. این کتاب دارای مزایایی است که سبب می شود در میان نوشته های حکیم سبزواری جاودانه مانده و همچون نگینی پر تلألو بدرخشد. مشتمل بودن این اثر بر بیش از چهار دانش فلسفه، عرفان، کلام، فقه و برقراری رابطه هایی میان دانشی بین این فن ها و دانش های چهارگانه چهره خاصی به این تألیف بخشیده است.

این اثر در دو مجلد تدوین شده است: مجلد اول: در حکمت علمیه؛ مجلد دوم: در حکمت عملیه.  ملاهادی بن مهدی بن حاج میرزا هادی بن میرزا مهدی بن محمدصادق سبزواری در سال ۱۲۱۲هجری قمری در سبزوار متولد شد. ایشان یکی از بزرگترین حکیمان و عارفان قرن ۱۳هجری قمری و از نامدارترین شاگردان و شارحان حکمت صدرایی است. حکیم سبزواری ۷ساله بود که پدرش مرد. در ده سالگی برای تحصیل به مشهد مقدس رفت و ده سال اقامت کرد. شهرت حکمای اصفهان او را برای تحصیل عرفان و فلسفه به اصفهان کشید و حدود هفت سال در آنجا اقامت کرد سپس به مشهد مراجعت کرد و در مدرسه حاج حسن به تدریس پرداخت. آنگاه عازم بیت الله شد.

در مراجعت اجباراً دو سه سالی در کرمان اقامت کرد و به تربیت نفس و ریاضت پرداخت. در همه مدتی که آنجا بود به کمک خادم مدرسه به خدمت طلاب قیام کرد و بعد دختر همان خادم را به زنی گرفت و رهسپار سبزوار شد. قریب به چهل سال بدون آنکه حتی یک نوبت از آن شهر خارج شود در آنجا توقف کرد و به کار مطالعه و تحقیق و تدریس و تألیف و عبادت و ریاضت نفس و تربیت شاگردان پرداخت تا در عصر روز بیست و پنجم ذی الحجه سال ۱۲۸۹قمری در سبزوار درگذشت.

آرامگاه او در دروازه نیشابور سبزوار (اکنون معروف به فلکه زند) قرار دارد. حاج ملاهادی سبزواری در شعر و اسرار تخلص می کرد. (

نقل از شرح حال سبزواری به قلم دامادش) وقتی ناصرالدین شاه مرحوم در سفر اول به سبزوار رسیدند و به خانه آن مرحوم رفتند، بر روی همان حصیر که در اطاق تدریس افتاده بود جلوس فرموده و خواهش کتابی در اصول دین به زبان فارسی نمودند. کتاب اسرارالحکم پاسخ حکیم متاله به درخواست شاه است.

حاج ملاهادی سبزواری، اسرار الحکم (در حکمت علمیه و عملیه)، سید ابراهیم میانجی- با مقدمه توشیهیکو ایزوتسو و حواشی و مقدمه ابوالحسن شعرانی، تهران، مولی، 640 صفحه، قطع: رقعی، بها: 700000 ریال، 1396.