نشست تخصصی پیدایش اصطلاح‌شناسی در قرن بیستم

میراث مکتوب - پنجمین نشست تخصصی انجمن زبان‌شناسی ایران، با همکاری پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سه‌شنبه، هفدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

در این نشست دکتر فرشید سمائی، پژوهشگر گروه واژه‌ گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «پیدایش اصطلاح‌شناسی در قرن بیستم» سخنرانی خواهد کرد.

شرکت در این نشست از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد، برای کلیۀ علاقه‌مندان آزاد است. نکتۀ قابل ذکر اینکه ضروری است داوطلبان اطلاعات خود را به نشانی hamayesh@lsi.ir ارسال نمایند.

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، نبش ۶۴ غربی (دکتر آیینه‌وند)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تالار حکمت.