انتشار شمارۀ 167-168 آینۀ پژوهش

میراث مکتوب - شمارۀ 167-168 «آینۀ پژوهش» دوماهنامۀ نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ فرهنگ اسلامی در آذر- اسفند 1396 منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از آینۀ پژوهش به شرح زیر است:
کلام شیعی و گفتمان معتزلی/ حمید عطایی نظری
نسخه خوانی (9)/ رسول جعفریان
اوراق پریشان8/ محمدرضا ضیاء
قلم انداز8: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ/ سهیل یاری گلدره
رهاوردی از دیار امیر –علیه السلام-/ روح الله شهیدی
نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی/ شهاب رویانیان
ناگفته هایی دربارۀ مجلدی از فهارس مجلس/ جواد بشری
سه دستخط جدید از شهید ثانی/ سیدمحمدحسین حکیم
معرفی و بررسی المستدرک الثانی لوسائل الشیعه/ محمّد غفوری نژاد
سه گانۀ واپسین شایگان: در جست و جوی فضاهای گمشده، پنج اقلیم حضور، جنون هوشیاری/ حبیب الله عباسی
تحصیل النجاة فی اصول الدین، فخر المحققین، معرفی نسخه و کتابشناسی/ مصطفی احمدی
خرده هایی بروسام الخطاوی، محقق و مصحح منطق الإشارات و التنبیهات/ طاهر عزیز وکیلی
واقع گرایی و زیبایی: نگاهی به قرائت لیمن از زیباشناسی اسلامی/ سید محمدکاظم مددی الموسوی
نقد دو کتاب آشنایی با فرق تسنن و آشنایی با فرق تشیع/ مهدی فرمانیان و لیلا ئمنی
کارنامه علوم و فنون مخطوطات در ایران/ سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی
جشن نامه پروفسور برت فراگنر/ الهام بادینلو
سنّتِ تاریخ نویسی کریمه در سده های 15-19م/9-13هـ/ مرتضی رزم آرا
آثار ادبی را چگونه باید خواند/ علی کاملی
تعبیر متن/ علی کاملی
چگونه کتاب بخوانیم/ نیره خدادادشهری
ادوار تصوف در تاریخ/ مرتضی غلامی
در گذشتگان/ ناصر الدین انصاری

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول: محمد سبحانی

سردبیر: محمدعلی مهدوی راد