در یادبود هفتمین سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار

میراث مکتوب - 18 اسفندماه مصادف با هفتمین سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار بود.

مرکز پژوهشی به بهانۀ سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار و گرامیداشت یاد این استاد فقید شرح حالی از زندگی و فعالیت های علمی این استاد فقید را بر روی وب سایت خود قرار داده است.

زندگینامۀ استاد ایرج افشار را اینجا بخوانید.

دانلود مقدمۀ آثار و مقالات استاد ایرج افشار را در نشریات آینۀ میراث و گزارش میراث اینجا مشاهده کنید.

 

.