کتابشناسی موضوعی ـ تاریخی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار

میراث مکتوب - «کتابشناسی موضوعی ـ تاریخی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار منتشر شده در سالهای (1395-1323)» در سه مجلد و 3704 صفحه به تحقیق و تالیف میلاد عظیمی و از سوی موسسه خانه کتاب در اسفند 1396 منتشر شد.
نیکنام حسینی پور سرپرست موسسه خانه کتاب در مقدمه نوشته است: شادروان استاد ایرج افشار (1389-1304) را باید مهترین، تاثیرگذارترین و البته پرکارترین کتاب پژوه ایران در همۀ اعصار فرهنگ ایران دانست؛ پژوهشگری سختکوش که در جایگاه چهره های بین المللی قرار داشت؛ آثار او محل مراجعه پژوهشگران داخلی و خارجی علاقمند به کتاب و فرهنگ بود؛ البته در کنار کتابشناسی، باید او را همزمان، ایرانشناس و یزدشناس دانست. در واقع، کتابشناسی و ایرانی شناسی او مکمل یکدیگر بود.
وی در ادامه نوشته است: گستردگی و تعدد فعالیت ها و پژوهش های استاد ایرج افشار، موضوعی است که گردآوری، مقوله بندی و تدوین مجموعه آثار او را دشوار می کند؛ با این حال، از آنجا که آگاهی از مجموعه آثار استاد می تواند راهنمای خوبی برای پژوهشگران حوزه های کتابشناسی، ایرانشناسی و یزدشناسی باشد، همواره تهیه فهرست نسبتاً جامعی از نوشته ها و چاپکرده های استاد افشار امری ضروری و لازم تلقی می شد.
میلاد عظیمی در بارۀ اثری که تألیف کرده است نوشته: دوست ندارم و ضرورتي هم ندارد که از دشواري ستوه‌کننده اين کار چند ساله بگويم.دوست ندارم از شب‌ها و روزهايي که صرف اين کار طاقت‌سوز کردم بگويم. آنکه دستش در کار است مي‌داند و خواهد دانست. اگر هم ندانست يا نخواست که بداند گو مدان.
اما در بخشی از مقدمه مفصل کتاب به قلم عظیمی (ص23) آمده: من هم کوشیدم در این کتاب «همۀ» آنچه را ایرج افشار نوشته و چاپ کرده ـ ولو یک پانوشت نیم سطری یا اظهارنظری یک کلمه ای باشد ـ فهرست کنم و با خودم عهد کردم برای دقیق بودن کار هر چه را که فهرست می کنم به چشم ببینم و بخوانم. برای نیل به این مقصود، هزاران صفحه کتاب و مجله را دیدم و خواندم و نوشته های استادم را از دل آن همه بیرون کشیدم و به صورت تاریخی ـ موضوعی فهرست کردم.
کتاب در هشت بخش نگاشته شده است:
کتابها
کتابواره ها و جزوه ها
کتابچه ها و رساله های پیشینیان
مجلات و نشریات ادواری
مقالات و یادداشتها
مقاله به زبان های دیگر
پیوست ها
نمایه ها
کتابشناسی موضوعی ـ تاریخی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار منتشر شده در سالهای (1395-1323) در سه مجلد به تحقیق و تالیف میلاد عظیمی و از سوی موسسه خانه کتاب در اسفند 1396 منتشر شد
.

منبع: کانال کتاب پژوهی