پر مرغان سخن (بزرگداشت نظامی گنجوی)

میراث مکتوب - آیین بزرگداشت نظامی گنجوی با عنوان «پر مرغان سخن» روز سه شنبه 22 اسفند در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

در این مراسم دکتر مهدی نوریان، دکتر سعید شفیعیون و دکتر امید ذاکری کیش سخنرانی خواهند کرد.

این آیین همچنین با نظامی خوانی دکتر شفیعیون و اجرای موسیقی زنده همراه است.

آیین بزرگداشت نظامی گنجوی روز سه شنبه 22 اسفند سال جاری از ساعت 10 تا 12 در تالار صائب دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار می شود