فصلنامۀ نقد کتاب قرآن و حدیث در گام 11

میراث مکتوب - یازدهمین شمارۀ فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث ویژه پاییز سال 1396 منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:
سخن سردبیر
سخن استوار...

نقد آثار پیشین:
بررسی تحلیلی سعدالسعود ابن طاووس/ نصرت نیل ساز و فرزانه فهیم
نقد و بررسی روش های تفسیر قرآن و شیوه های تفسیری قرآن کریم/ اسما ایرانمنش

نقد آثار تألیفی:
مکتب حدیثی جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجری)/ مریم سادات حسینی
بررسی فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن/ ندا ملکی
بررسی کتاب اصول و قواعد تفسیر: روش شناسی تفسیر «من وحی القرآن»/ وحید باغبانی
قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم/ مینو آذرپور
خدای سلفیه (بررسی آرای سلفیه درباره توحید و نقد آن از دیدگاه قرآن، سنت و برهان)/ محمد گودرزی
بررسی تشیع امامی در بستر تحول/ علی چالاکی
نقدی بر کتاب شناسی عدم تحریف قرآن/ پیمان جلیل پور

نقد آثار لاتین:
جستاری درباره اسطوره های کهن؟ فولکور در قرآن/ مریم حسین گلزار
شایسته خواندن
پژوهشی در تفسیر موضوعی/ آمنه ساعدی
جستار:
نگاهی به جریان انحرافی غلو در میان پیروان ائمه (ع)؛ بررسی نمونه هایی از احادیث مستمسک غالیان/ فرهاد رحمان پور، محمدرضا حاجی اسماعیلی
تازه های نشر/ هاجر خاتون قدمی جویباری

شماره 11 فصلنامۀ نقد کتاب قرآن و حدیث به سردبیری محمدعلی مهدوی راد در 224 صفحه با بهای 10 هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

منبع: کانال کتاب پژوهی