فراخوان مقاله همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری

میراث مکتوب - فراخوان مقالۀ همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:
مطالعات زبان و زبان شناسی؛
نقد و بررسی ادبیّات بختیاری با رویکرد زیبایی شناسی: (معانی، بیان، بدیع، موسیقی، نوع ادبی و)
نقد و تحلیل عناصر نظم و نثر ادبیّات بختیاری: (عاشقانه ها، سوگ سروده ها،
ترانه ها، لالایی ها، متل ها، قصّه ها، کار سروده، بازی سروده، کوچ سروده و..)
معرّفی سرایندگان و نویسندگان ادبیّات بختیاری و نقد و تحلیل آثار آنان
فرهنگ و عناصر فرهنگی بختیاری شامل:(اعیاد، مناسک و شعائر بومی، ملّی و مذهبی، آداب، رسوم، سُنن، خوراک، پوشاک، بازیها و سرگرمیها، ارتباط آنها با فرهنگ و ادبیّات بختیاری و تجلّی این عناصر و مؤلّفه ها در زبان و ادبیّات بختیاری)
پیوند ادبیّات بومی و عامّة بختیاری با ادبیّات رسمی ایران؛
اسطوره ها، حماسه ها و کهن الگوها در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
زبان، ادبیّات و فرهنگ بختیاری و نقش آن در پیوندهای ملّی
اعتقادات، باورها، خرافات و... و تأثیر پذیری ادبیّات بختیاری از آنها؛
ادبیّات تطبیقی (تأثیر و تأثّرات ادبیّات بختیاری و ادبیّات رسمی)
پیوند موسیقی محلّی و ادبیّات بومی بختیاری؛
مذهب در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
جایگاه پیامبر (ص) و اهل بیت (س) در فرهنگ و ادبیّات بختیاری ؛
نقد و بررسی سفرنامه ها، خاطرات و... در ادبیّات یا قوم بختیاری؛

رابطه فرهنگ و ادبیّات بختیاری با گردشگری و صنایع دستی؛
نقد جامعه شناختی فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
راه کارهای ترویج لهجه ها، گویش ها و گونه های زبانی با تکیّه بر زبان بختیاری؛
فلسفه و عرفان در ادبیّات بختیاری؛
پیوند هنر محلّی و فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
طنز در ادبیّات بختیاری؛
جلوه های فرهنگ بختیاری در هنر؛
سایر موضوعات مرتبط ؛
زبان، وفاق اجتماعی و امنیت اجتماعی
اسطوره های امنیت در زبان و گویش بختیاری
نشانه شناسی امنیت در گویش بختیاری
تاثیر زبان و گویش بختیاری در امنیت اجتماعی
تاثیر زبان و گویش بختیاری در وفاق اجتماعی و سرمایه اجتماعی

برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور شهر کرد
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
مهلت ارسال چكیده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 25 فروردین 1397
تاریخ برگزاری همایش: 19 اردیبهشت 1397

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.
تلفن تماس دبیرخانه: 038-32263915
آدرس دبیرخانه: شهرکرد- خیابان فردوسی شمالی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
محل برگزاری: شهرکرد - دانشگاه پیام نور شهر کرد