فصلنامه نقد کتاب هنر در گام شانزدهم

میراث مکتوب - شانزدهمین شمارۀ نقد کتاب هنر در زمستان 1396 به صاحب امتیازی خانۀ کتاب منتشر شد.
فهرست مطالب کتاب به این قرار است:
سخن سردبیر/ علی بوذری
نشست بررسی و نقد کتاب کتیبه های صحن انقلاب (عتیق)
یک دسته گل دماغ پرور؛ نگاهی به کتاب دگرگونی رنگ، طرح و تزیین پوشاک ایرانیان/ پروین بابایی
نقدی بر کتاب منار جام؛ کتیبه ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین/ علی اصغر میرزایی مهر
روایت پیوستگی تاریخی در کارکرد و ساختار؛ بررسی و نقد کتاب کتیبه های صحن انقلاب (عتیق)/ ولی الله کاووسی
شیرین شکر نمی شود؛ نگاهی به کتاب خمسه نظامیِ میرزاعلی قلی خویی/ سیدعمادالدین قرشی
ذکر جمیل میرعماد، قندی مکرر است؛ معرفی و نقد کتاب خورشید خوشنویسی/ شیدا رحیمی
مروری بر کتاب ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران/ افسانه قانی
محدود کردن هنر دیوارنگاری به موضوعات و مضامین خاص؛ بررسی و نقد کتاب جامعه شناسی دیوارنگاری معاصر ایران/ مهدی ابراهیمی لامع
مردی در اینه؛ یادداشتی در باره کتاب پرونده یک جنایی ساز/ رافعه رستمی
نگاهی تحلیلی بر کتاب فرهنگ زیباشناسی/ مریم صلح کننده سردرود
بررسی و نقد کتاب مبانی تاریخ هنر/ کیوان موسوی اقدم
معرفی کتاب مد و مدرنیته/ بنفشه مقدم
هنر چه می تواند باشد؟ درباره کتاب آن چه هنر است/ علی اتحاد
بیانی پیچیده برای فرایندی ساده؛ نقدی بر کتاب لی اوت/ کامران افشار مهاجر
دو کتاب و یک نویسنده؛ نگاهی به دو کتاب درباره دیوارنگاری ایران/ سعید رفیعی منفرد
معرفی، بررسی و نقد کتاب کتیبه ها و سنگ نبشته های ایران/ دلارام کاردار طهران
بررسی کتاب حقیقت در نقاشی/ دیوید کرییر؛ برگردان محسن خلیلی قیدار
معرفی و نقد کتاب جوهر در چارچوب/ حامد اکرمی
کشفیات هیجان انگیز شاعر فرهنگی، مروری بر آثار استیون گرین بلات/ الهام طالبی
کلکسیون ایمری
بررسی و شناخت آثار نقاشی دیواری در شهر تهران با رویکرد ساده نگاری/ مهدی ابراهیمی لامع
شماره‌ شانزدهم فصلنامه «نقد كتاب هنر» ویژه زمستان ۱۳۹۶ با سردبیری علی بوذری در ۲۶۸ صفحه و بهای ۱۰ هزار تومان از سوی موسسه خانه كتاب منتشر شده  است.

منبع: کانال کتاب پژوهی