شاه نعمت‌الله ولی و مکتب کرمان؛ به انضمام تصحیح انتقادی هفت رساله

میراث مکتوب - تا به امروز که بیش از شش قرن از وفات شاه نعمت الله ولی می‌گذرد، شرح روشنی از زندگی او به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی در دست نیست؛ و اقوال موجود مشحون از تناقضاتی است که محقق را در نگارش یک شرح احوال دقیق و منسجم سر در گم می‌کند. همچنین به طور کلی، از نقش مکتب کرمان و وجه تاریخی طریقت نعمت‌اللهیه و تاثیر این مکتب فکری و عملی بر مکاتب پس از خود سخن چندانی در مکتوبات محققین مطرح نیست. از آغاز ظهور اسلام تاکنون هشت مکتب بزرگ، مستقل، مهم و تاثیرگذار در قرون مختلف شکل گرفته است.

 

هر کدام از آن‌ها در بخش‌هایی تحت تأثیر مکاتب قبلی بوده و پس از شکل‌گیری بر مکاتب فکری پس از خود نیز تاثیرگذار بوده است. در این نوشتار از مکتب فکری کرمان سخن به میان آمده که احیاگر مکتب خراسان بزرگ در قرن هشتم و نهم قمری است.

در بخش اول کتاب حاضر به شرح احوال، خدمات و اجتهادات شاه نعمت‌الله ولی و نقش مکتب کرمان پرداخته شده است. این بخش با جستجو در منابع موجود و با تفحص در آثار و رسالات منظوم و منثور و البته با استنباطات و اجتهادات و استحساناتی که بر این اساس و با ذکر منابع و مآخذ انجام گرفته، به رشتۀ تحریر درآمده است.

در بخش دوم به تصحیح و تحشیه هفت رسالۀ عرفانی شاه نعمت‌الله ولی که تا به امروز منتشر نشده، پرداخته شده است. عناوین این رساله‌ها چنین است: بیان خلّت خلیل الله، سوال و جواب عرفانی، مفتاح الابواب فی شرح فاتحة الکتاب، بیان سجدات قرآنی، رساله حورائیه، رساله حورائیه نوریه، بیان ایجاد عالم، حروف و منازل.

شاه نعمت‌الله ولی و مکتب کرمان؛ به انضمام تصحیح انتقادی هفت رساله، تصحیح: مسعود دهش، 432 صفحه، قطع: وزیری، بها: ۵۵۰۰۰۰ ریال، 1397.