اوراق زرّین به چاپ رسید

میراث مکتوب - کتاب اوراق زرّین، به کوشش سید محمدحسین حکیم، توسّط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ‌به مناسبت برگزاری نمایشگاه منتخب نسخه‌های خطی خریداری شد، کتابخانه ملی ایران در سال 1396، به چاپ رسیده است.

در این کتاب 20 نسخه نفیس و مهم که در سال 1396 به همّت کتابخانه ملی خریداری شده، به صورت جامع و کامل معرفی و فهرست شده‌ است.

این نسخ در سه فصل الف) قرآن و کتب ادعیه، ب) کتب علمی و دینی، ج) کتب ادبی و هنری، معرّفی شده‌اند و شامل این عناوین می‌شوند:

1. قرآنی به قطع هشت ضلعی، به خط عبدالحمید بن عبدالوهّاب فتحان ملقّب به نصیر قمی در 784ق.

2. قرآنی نفیس و مذهّب از سدۀ 14ق.

3. مجموعه‌ای به خط محمد شفیع بن محمد علی تبریزی از نسخ‌نویسان طراز اول تبریز در سدۀ 13ق شامل: دعای صباح، سورۀ یس، تعقیبات نمازهای روزانه و سورۀ دهر.

4. نسخۀ‌نفیسی از زاد المعاد به خط عبدالله بن محمدحسین ارسنجانی به تاریخ 1309ق .

5. نسخه‌ای از الوسیط فی تفسیر القرآن تالیف علی بن احمد واحدی نیشابوری (468ق) به تاریخ کتابت 12 ذیحجۀ 579ق.

6. نسخه‌ای از تاج اللغه و صحاح العربیه، تالیف اسماعیل بن حماد جوهری فارابی. به تاریخ کتابت سدۀ 6ق.

7. نسخه‌ای از مسائل الخلاف، تالیف شیخ طوسی، سدۀ 7ق.

8. نسخه‌ای از ذخیرۀ خوارزمشاهی، تالیف اسماعیل جرجانی، به تاریخ کتابت 724ق.

9. نسخه‌ای از حلیه ‌الابرار و شعار الاخیار فی تلخیص الدعوات و الاذکار، تالیف یحیی بن شرف الدین نووی، به تاریخ کتابت 667ق.

10. نسخه‌ای از التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تالیف فاضل مقداد بن عبدالله سیوری حلی، به تاریخ کتابت 831ق.

11. مجموعه‌ای شامل دو رساله: الف) النفلیه اثر محمد بن مکی عاملی، به تاریخ کتابت 945ق. ب) التنبیهات العلیه، تالیف زین الدین بن علی عاملی به تاریخ کتابت 976ق.

12. نسخه‌ای از کلیات سعدی شیرازی، به خط یوسف بن محمد بن عیسی بن محمد شیرازی به تاریخ 716ق.

13. نسخه‌ای از دیوان سلمان ساوجی، که به سلطان اویس جلایری تقدیم شده است.

14. مجموعه‌ای از سه دیوان شعر: الف) دیوان امیر خسرو دهلوی، ب)‌ دیوان حسن دهلوی، ج) دیوان ناصر بخارایی، به تاریخ کتابت سدۀ 9ق.

15. نسخه‌ای از دیوان حافظ شیرازی، به خط ممتاز سلطان علی مشهدی، به تاریخ کتابت 878ق در مشهد.

16. نسخه‌ای از مکتوبات خواجه عبدالله انصاری، به تاریخ کتابت 883ق.

17. نسخه‌ای از شرح بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار، تالیف عماد باغنوی، به تاریخ کتابت 889ق به خط قاسم بن حسین علی.

18. نسخه‌ای از کلیات کاتبی ترشیزی، به تاریخ کتابت 890ق.

19. مجموعه‌ای از دیوان اشعار دو شاعر در موضوع اطعمه و اشربه: الف) دیوان بسحاق اطعمه. ب) دیوان احمد اطعمه. به تاریخ کتابت نیمۀ دوم قرن 9ق.

20. نسخه‌ای دیگر از دیوان حافظ شیرازی، به تاریخ کتابت 1275ق به خط ابوالفضل بن فضل الله ساوجی.

کتاب اوراق زرّین در 106 صفحه به همراه تصاویری از نسخ معرفی شده به صورت تمام رنگی و بر روی کاغذ گلاسه در شمارگان 500، به چاپ رسیده و در انتشارات کتابخانۀ ملی به قیمت 20.000 تومان به فروش می‌رسد.

منبع: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی