نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان در گام 15-16

میراث مکتوب - شماره پانزدهم و شانزدهم فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان با هدف معرفی و نقد کتاب ها و بررسی مسائل و مشکلات نشر کشور در این حوزه فعالیت می کند از سوی خانۀ کتاب، منتشر شده است.
فهرست مقالات به این قرار است:
تأملاتی در باب شرایط مواجهه با فلسفه و تجدد/ مالک شجاعی جشوقانی
وضعیت شناسی مطالعات کلامی در ایران معاصر، گفت و گو با حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی/ مالک شجاعی جشوقانی
جریان شناسی فلسفۀ اسلامی معاصر، درآمدی کتابشناختی/ الیور لیمن، ترجمۀ اکرم صفرنورالله
پرسش از امکانات و محدودیت های فلسفۀ علوم اجتماعی تطبیقی/ محمدعلی مرادی
تأملی دربارۀ وضعیت مطالعات فلسفۀ علوم در ایران/ علیرضا منصوری
تحلیلی کتاب شناختی بر وضعیت مطالعات دین و فناوری/ حسین مطیع
نگاهی به مضامین فلسفی کتاب ما و لیبرالیسم/ رضا محمدنژاد
هابرماس، دین و حوزۀ عمومی/ مهسا وکیلی
تکاپوی شریعتی برای احیای هویت انسان در عصر مدرنیسم/ مصطفی شاکری
نقد طبقه بندی و معرفی رویکردهای علم دینی و اسلامی سازی علوم در کتاب فلسفۀ علم و علم دینی/ سید محمدتقی موحد ابطحی
جلوه های نقد فلسفی در ادبیات روسیه/ رضوانه حکیمیان
فلسفۀ سیاسی به روایت استاد مطهری (ره)/ سهیل رجبی
تأملاتی انتقادی در باب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت/ مصطفی ملکیان
از فلسفه و تاریخ علم بیاموزیم/ علی سلطان زاده
آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟/ امیرمحمد گمینی و فاطمه کیقبادی
پرسش فلسفی در باب مناسبات مسیحیت و دموکراسی/ مختار نوری

دیالوگ با فیلسوف: راهی به سوی فلسفه ورزی/ مرضیه افراسیابی
فضایل ذهن به روایت زگزبسکی/ علی صادقی
بررسی و نقد کتاب فلسفه فیزیک مادلین/ نرگس فتحعلیان
معنای زندگی در تعامل خلق و کشف/ محسن آزموده
بنیادهای فلسفه و کلام مسیحی/ بهنام اکبری
راهنمای روش شناسی فلسفی آکسفورد/ متیو. سی. هاوگ؛ ترجمۀ سپیده رضی
نشست نقد و بررسی کتاب گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی/ سید حمید طالب زاده، شمس الملوک مصطفوی و محمدتقی طباطبایی
منظومۀ نقد پژوهی با معرفی کتاب نقد در تراز جهانی/سید حسین حسینی
جوانه های خشکیده و میوه های کال/ محمدمهدی اردبیلی
نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال چهارم، ش15-16، پاییز و زمستان 1396 با سردبیری دکتر مالک شجاعی جشوقانی در 264 صفحه از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده است.