دربارۀ یقین و کشف المطالب آن

میراث مکتوب - آنچه در این کتاب بیان می شود متعلق به یک سال و نیم آخر زندگی ویتگنشتاین است. او در نیمۀ سال ۱۹۴ به دعوت نورمن مالکم از ایالات متحده دیدن کرد و در خانه وی در ایتاکا اقامت گزید.

مالکم همچون یک متحرک، علاقه ویتگنشتاین به «دفاع از فهم عام» مور را بر می‌انگیخت، به عبارتی ادعای وی در شناخت برخی از قضایای متقن چون «این دستی است و آن دستی دیگر»، و «زمین مدتها پیش از حیات من وجود داشته» است، و «من هرگز از سطح زمین جدا نبوده‌ام».

نخستین این قضایا را مور در «اثبات عالم خارجی» آورده است. دو قضیه دیگر در «دفاع از فهم عام» او، که ویتگنشتاین از مدتها پیش بدانها توجه داشت و به مور گفته بود که این بهترین مقاله وی بوده است، و مور نیز تصدیق کرده بود.

این کتاب مشتمل است بر تمام آنچه ویتگنشتاین از آن زمان تا هنگام مرگش درباره این عنوان یعنی دفاع از فهم عام نوشت. این دست نوشته‌ها سیاهه‌های نخستین اوست و وی در قید حیات نماند تا آن‌ها را دستچین کرده و مرتب سازد. وجه تمایز ترجمه حاضر افزون بر تدقیق در ترجمۀ متن، افزودن کشف المطالب بندها به کتاب است. چنان که تدوین‌کنندۀ کتاب تصریح می‌کند، ویتگنشتاین فرصت دسته‌بندی و مرتب کردن بندهای کتاب را نیافت. در ترجمۀ حاضر، ابتدا ترجمۀ کامل کتاب به همان صورت منتشر شده پس از مرگ ویتگنشتاین آمده است و پس از آن، بندها به صورت موضوعی مرتب شده؛ و همۀ بندها با ترتیب موضوعی ذیل عنوان کشف المطالب آمده است.

بنابراین امکان رجوع به بندهای کتاب به سهولت و ذیل عناوین مشخصی امکان‌پذیر است. برخی از موضوع‌های بخش کشف المطالب از این قرار است: اثبات گزاره/ دلیل/ دلایل؛ استفراء؛ اسطوره‌شناسی؛ اطمینان؛ امتحان/محک /آزمون؛ اندیشه؛ انسان؛ بازی زبان؛ باور؛ بدن؛ تجربه؛ تحقیق؛ تردید؛ تصویر؛ توهم؛ حقیقت؛ حکم؛ خدا؛ خواب و رویا؛ خطا؛ خیال/تخیل؛ دروغ/ گزاره‌های دروغ؛ دستور زبان؛ رساصیات؛ فرضیه؛ قضایای منطقی؛ و....

ویتگنشتاین، لودویگ، دربارۀ یقین و کشف المطالب آن، مترجم: سید موسی دیباج، تهران، مولی، 320 صفحه، قطع: رقعی، بها: ۴۵۰۰۰۰ ریال، 1397.