گزارش میراث - ضمیمۀ 9

میراث مکتوب - ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

این شماره از ضمیمۀ گزارش میراث به «بیان الحقایق رشیدالدین فضل الله و زمینۀ تاریخی – اجتماعی آن (یک بررسی مقدماتی) اثر یودیت فایفر با ترجمۀ حمید عطائی نظری اختصاص دارد.

فهرست مطالب این شماره از ضمیمۀ گزارش میراث به شرح زیر است:

سخن ترجمان

متن مقاله

1. درآمد

2. تاریخچۀ پِژوهش در باب رَشیدُالدّین و آثار او تا به امروز

3. نُسَخ بازمانده از بیان الحقائق 

3. الف. نسخۀ فارسی بیان الحقائق (نسخۀ شمارۀ 1329 مجلس شورای اسلامی)

3. ب. نسخۀ عربی بیان الحقائق (نسخۀ شمارۀ 834 قلیچ علی پاشا در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول)

4. جایگاه بیان الحقائق در تصانیف رَشیدیّۀ رَشیدُالدّین

5. ساختار و کارکرد فهرست مطالب بیان الحقائق

6. محتوا و زمینۀ تاریخی _ اجتماعی بیان الحقائق

7. نتایج و چشم‌انداز

8. متن: شیوۀ ارائه

8. الف. فهرست مطالب

نحوۀ تبدیل سَنَوات تاریخی و نقل آیات قرآن کریم

نمایه‌های جدید

جدول جامع التَّصانیف رَشیدی

کتاب‌نامه

نمایه‌ها

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

برای دسترسی به متن کامل ضمیمۀ 9 دوماهنامۀ گزارش میراث کلیک کنید.

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.